ONS kent ONS ook in OOSTENDE

ONS kent ONS ook in OOSTENDE

Het wie kent wie of ons kent ons binnen het stadsbestuur wordt voornamelijk door de burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) zelf met klem ontkend. De verwijten van de burgmeester naar de vorige bestuursploeg en de achterkamer akkoorden waar niemand van mocht weten, is ons nog in het geheugen. Maar nu blijkt het meer als duidelijk, dat het altijd wel beter is, een vriendje of een familieband te hebben met een schepen of zelfs bij de burgervader als het gaat voor het verkrijgen van een postje bij de stadsdiensten.

Tot 28 augustus 2022 konden geïnteresseerden solliciteren als gemeentelijke vaststeller – C1-3 in de koningin de badsteden. De selectieprocedure bestond  uit een schriftelijke en een mondelinge proef, deze vooral de karaktervaardigheden moesten bepalen al dan niet iemand geschikt is voor deze functie.

Er solliciteerden liefst 15 mannen en vrouwen voor de gemeentelijke vaststeller bij de stad Oostende. In zijn totaliteit, slaagden 5 kandidaten bij de sollicitatieproeven deze onmiddellijk een contract mochten ondertekenen. Opvallend: van de 5 geslaagde kandidaten vinden wij onder meer de partner, de toekomstige schoonvader en een klasgenote van schepen Maxim Donck (N-VA) bevoegd voor Gemeenschapswachten en Gemeentelijke administratieve Sancties (GAS). Aan toeval gelooft in Oostende niemand meer.

Schepen Maxim Donck (N-VA) krijgt hiervoor “de Steen des aanstoots”

“Deze uitdrukking is ontleend aan 1 Petr. 2 vs. 7 en Jes. 8 vs. 14. Op de eerste plaats wordt Christus een steen des aanstoots, een rots der ergernis genoemd, op de tweede heet God voor Juda en Israël een steen des aanstoots, een rotssteen der struikeling”. Reageert partijvoorzitter van PRO-Actief Oostende Wyffels René verontwaardigd.

Het is bij de Oostendenaars nog niet vergeten, dat tijdens de Corona crisis alle attracties op de Kerstmarkt moesten sluiten. Uitgenomen de die attracties van de toenmalige fractieleider van Open VLD Oostende. Deze werden in een fractie van een seconde tot popup attractie gedeclareerd en mochten de deuren hopen houden. Echter is de problematiek van wie kent wie maar de spits van de ijsberg.

De onafhankelijke burgerpartij PRO-Actief Oostende komt met meer achter de deur. De vaststellers werken met een GSM, wat in geval van een noodsituatie belangrijke tijd kost. Naar de 101 bellen om dan een digitale-fiche te versturen naar de lokale politie Oostende. “Het is zeer gevaarlijk, en wij moeten niet zelden 20min wachten tot de politie ter plaatse komt”. Vernemen wij uit betrouwbare bronnen.

De manier van werken weerspreekt alle logica. Een vaststeller op zijn ééntje aan de schoolpoort plaatsen, om vaststellingen te doen omwille van weggegooide sigarenpeukjes is met het oog op de veiligheid van de ambtenaar onverantwoord. Laatstleden wilden PRO-Actief Oostende de zichtbaarheid van onze lokale politie verhogen door de ontkoppeling van de politiepatrouilles. Dit wilde dus zeggen, dat wij op ieder politievoertuig maar één politieagent wilden plaatsen. Dit was volgens  de Korpschef Philip Caestecker uit veiligheidsreden niet mogelijk. Maar het stadsbestuur vind het dan wel normaal één vaststeller aan een schoolsoort te plaatsen. Wat met de veiligheid van Gemeentelijke administratieve vaststellers? Stelt partijvoorzitter Wyffels René

PRO-Actief Oostende wil het voor de vaststellers veiliger maken. Dit kan volgens de onafhankelijke burgerpartij met kleine maar belangrijke aanpassingen. De vaststeller moet naar de toekomst toe over een wagen beschikken, waar zij in een gevaarlijke situatie kunnen schuilen. Nog belangrijker is dat zij via een radiosysteem contact kunnen opnemen met de lokale politie. Het radio systeem Astrid is daar perfect voor geschikt. Wij eisen dan ook van de stad Oostende, dat de gemeentelijke vaststellers altijd met twee op pat gaan. Wat voor de lokale politie belangrijk is, moet ook voor onze gemeentelijke vaststellers van toepassing zijn.

“Ik bestudeer het dossier, en werd er misselijk van. Het blijkt een amateuristische werkwijze, die zonder kennis van zaken iets op poten willen stellen. Als je naar het identificatiebewijs kijkt van de vaststellers, moet je luidop lachen. Dan kan je evengoed met een stift “vaststeller” op een stukje WCpapier schrijven. Ze worden geconfronteerd met al maar meer agressie, en beschikken over geen materiaal om zich te beschermen of te verdedigen. Andere Europese landen voorzien deze mensen van een steekwerende vest en een geschikt voerteug. Ook peperspray en handboeien behoren tot de uitrusting van deze mensen. In Oostende mogen wij aldus werkelijk van amateurisme spreken te laste van deze ambtenaren. De burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) is nochtans bevoegd voor de veiligheid, maar licht blijkbaar niet wakker van de veiligheid voor zijn gemeentelijke vaststeller”. Aldus: Wyffels

PRO-Actief Oostende vraagt het ontslag van de schepen Maxim Donck. Voornamelijk omdat hij door zijn vriendjespolitiek de geloofwaardigheid in de politiek beschadigt heeft en het fundament van onze democratie zijn draagkracht verloor. “Wij vragen dat de schepen de eer aan zichzelf wil houden en ontslag neemt. Op deze manier kan de gemaakte schade mogelijks beperkt worden”. Aldus: Wyffels René

LOVE to Share

You cannot copy content of this page